Gazipaşa Sera Otomasyon Sistemleri

Gazipaşa Sera Otomasyon Sistemleri

 

Seralar, bitkisel üretimin iyileştirilmiş çevresel koşullarda gerçekleştirildiği, diğer anlamda dış ortamın bitkilere olumsuz etkilerinin olabildiğince sınırlandığı kontrollü ortamlardır. Sera tarımında üretim alanından en verimli şekilde yararlanılır; yani üretim yoğun olarak yapılır. Buna bağlı olarak birim alandan daha fazla ürün elde edilebilir. Seralarda bitki ihtiyaçlarının (su, gübre, diğer bitki besin maddeleri, ışık, sıcaklık, nem vb.) kontrollü olarak verilebilmesi, hastalıkların daha kısa sürede tespit edilebilmesi, bitki üretiminin iplere alınarak yukarı doğru yapılabilmesi kütlesel üretime olanak sağlar.

 

Günümüz sera tarımı, yoğun bitkisel üretim kapasitesi ve tüm proseslerinde teknolojinin kullanıldığı endüstriyel anlamda gelişmiş yapısıyla dikkat çekmektedir. Sera endüstrisinin ekonomik getirisi, bitkisel üretim ve maliyeti arasındaki dengelere bağlı olduğu için, üretimi istenen düzeyde tutmak ve ürün kalitesini iyileştirmek için sera klimasının ve kaynaklarının rasyonel işletilmesi gerekir. İfade edilen seracılık anlayışına göre, seraların etkili yönetilebilmesi, işletilebilmesi için bilgisayar; mikroişlemci kontrollü bilgi işleme ve otomasyon sistemlerine gereksinim duyulmaktadır.

 

Modern bir serada otomasyon alt yapısı hangi bileşenlerden oluşur?

Seralarda üretilmesi planlanan bitki türüne göre isteklerin karşılanabilmesi için aşağıda sıralanan donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır:

 • Sinyal algılama sistemi
 • Isıtma sistemi
 • Havalandırma sistemi
 • Çatı havalandırma
 • Fan havalandırma
 • Gölgeleme sistemi
 • Sulama sistemi
 • Gübreleme sistemi
 • Sisleme sistemi
 • Serinletme sistemi
 • Karbondioksit enjeksiyon sistemi
 • Sera kontrol sistemi

 


Otomasyona niçin gereksinim duyarız?

Seralarda bitkilerin büyümesi ve gelişimi için uygun klimanın oluşması, sera içindeki sıcaklık, bağıl nem, güneş ışınımı gibi değişkenlerin kontrol altına alınmasıyla sağlanır. Ancak sera içinde olması istenen iklimsel veriler, sera dışındaki güneş, sıcaklık, yağmur vb etkilerden dolayı sürekli değişir. Yani sera üzerine gelen enerjinin bir kısmı depolanır; bir kısmı dışarıya verilir. Eğer yaprak sıcaklığı yüksek ise, bu, bitkide depolanan enerjinin fazla olmasından kaynaklanır. Fazla enerji birikimi, havalandırma ya da serinletme sistemlerinin stratejik olarak devreye alınmasıyla çözümlenebilir. Eğer serada sıcaklık düşerse istenen sınırlar arasına ısıtma sisteminin nasıl çalıştırılacağı önemlidir. Sera içindeki bağıl nem seviyesinin tehlikeli biçimde artması havalandırmayla önlenebilir; ancak, bu havalandırmanın nasıl yapılacağı, seradan olan ısı kaybının ekonomik anlamı önemlidir. Yani sera içindeki donanımların algılayıcılardan gelen sinyallere göre yönetilmesi, yönlendirilmesi, bitki büyüme döneminde anlık, günlük ve aylık üretim verilerine göre stratejik olarak şekillenir.

 

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Gazipaşa Sera Otomasyon Sistemleri

Seralar, bitkisel üretimin iyileştirilmiş çevresel koşullarda gerçekleştirildiği,

Gazipaşa Görüntülü Konuşma Sistemleri

Daha çok son 20 yıl içerisinde hayatımıza girmiş olan

Gazipaşa Dalgıç Pompa Sistemleri

Motorlu bir pompa çeşidi olan dalgıç pompa, işlenecek sıvı

Yorumlar